Westeind 5-D, Rosmalen 06-26361382 westeindrepair@gmail.com

NEN 3140-keuringen

Gecertificeerd keurmeester NEN 3140

Keuring elektrisch gereedschap

Elektrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. Onze gecertificeerde keurmeester kan u helpen hieraan te voldoen.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een elektrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico.

Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Identificatie en rapportage

Niet alleen moet er een keuringssticker op de machine staan, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer voor uw bedrijf op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens over de locatie of wie de machine in beheer heeft, samen met de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.